Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Mas rud e go bhfuair ceannai iasacht chun a loingsiu a mhaoiniu, iocfadh se suim bhreise ar iasachtoir ar mhaithe le rathaiocht an iasachtora an t-iasacht a chealu da mba choir an loingsiu a ghoideadh, no a chailliuint ar muir. Circa 800 RC, chruthaigh aitritheoiri Rhodes an 'mean ginearalta'. Cheadaigh se seo grupai ceannaithe a ioc le harachas a gcuid earrai a chur le cheile. Usaidfear na preimheanna bailithe chun aisioc a dheanamh ar aon ceannai a ndearnadh a n-earrai a iompar le linn iompair, cibe acu mar gheall ar stoirm no ar shiulcadh. 2. Cuireadh conarthai arachais ar leith (ie, polasaithe arachais nach gcuirtear iasachtai no cinealacha eile conarthai orthu) in Genoa sa 14u an t-aonad, mar a bhi linte arachais le gealltanais na n-eastat talun. Deantar an chead chonradh arachais ar a dtugtar datai o Genoa i 1347, agus sa arachas muiri an chead chead cead bliain d'fhorbair an t-arachas muiri agus bhi preimheanna eagsuil leis na rioscai.3 Thug na conarthai arachais nua seo cead do arachas a bheith scartha o infheistiocht, scaradh roil a bhi usaideach arachas mara.

Thainig an t-arachas i bhfad nios sofaisticiula i re Enlightenment Europe, agus cinealacha speisialaithe forbartha. Is feidir le harachas maoine mar a fhios againn e inniu a rianu le Doitean Mor Londain, a thug nios mo na 13,000 teach i 1666. Thionoil iarmhairti tubaisteach an tine le forbairt arachas "o abhar aise i gceann prainne, athru ar an tuairim a leiriodh i Sir Christopher Wren ar shuiomh 'an Oifig Arachais' ina phlean nua do Londain i 1667. "4 Thainig roinnt iarrachtai ar sceimeanna arachais doiteain chun rud ar bith, ach i 1681, bunaiodh an t-eacnamai Nicholas Barbon agus aon duine deag comhlachta an chead chuideachta arachais doiteain, an" Oifig Arachais do Thithe, "ar chul an Rioga Malartain chun brice agus frama a arachu tithe. Ar dtus, bhi a chuid Arachas Arachais arachaithe ag 5,000 teach.5 Ag an am ceanna, bhi na chead sceimeanna arachais le haghaidh frithgheallu fiontar gno ar fail. Perihal Perkembangan Asuransi